OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Praktické informace

 1. Co je to Distanční přeměna a úschova akcií?
 2. Jaký je termín pro vyzvednutí akcií?
 3. Jak zjistím, jestli jsem akcionář a kolik mám akcií?
 4. Jaká je cena akcií Společnosti a vyplatí se mi jejich vyzvednutí?
 5. Co mám s akciemi dělat dál?
 6. Musím jako akcionář platit nějaké peníze HPH?
 7. Jak a kde vyzvednout listinné akcie?
 8. Pokud vám pošlu e-mailový dotaz, můžete mi sdělit kolik mám akcií Společnosti?
 9. Bude možné objednat se na určitou hodinu pro vyzvedávání listinných akcií, aby se náhodou nestalo, že se v sídle společnosti sejde naráz hodně akcionářů a na všechny se ten den nedostane?
 10. Co když listinné akcie nemohu vyzvednout osobně?
 11. Jsem dědic a mám usnesení o dědictví. Jak mám postupovat?
 12. Co dělat, když o akcie nemám zájem? Co se stane, když si listinné akcie nepřevezmu?
 13. Proč musím sdělovat číslo bankovního účtu?
 14. Jakým způsobem převést listinnou akcii na jinou osobu?
 15. Mohu na místě prodat nebo odkoupit jiné listinné akcie?
 16. Lze si cenu listinných akcií místo převzetí nechat vyplatit a částku zaslat na účet?
 17. Nešlo rozesílat listinné akcie akcionářům poštou?
 18. Jsou nové listinné akcie spojeny se stejnými právy na likvidační zůstatek jako ty zaknihované?

 

1. Co je to Distanční přeměna a úschova akcií?

Společnost HPH se po konzultaci s ČNB rozhodla o rozšíření procesu přeměny o možnost tzv. "Distanční přeměny a úschova akcií".  HPH připravila pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie, tedy jejich vyzvednutí v listinné podobě, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Akcionář si tímto způsobem zachová veškerá svá práva akcionáře a jeho akcie nebudou zpeněženy z důvodu jejich nevyzvednutí. Celá tato služba je pro akcionáře zcela bezúplatná. HPH uvedenou službu poskytuje s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a nejistý budoucí vývoj (prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2). Více informací a odpovědi na časté dotazy se dozvíte v tomto rozsáhlejším textu.


2. Jaký je termín pro vyzvednutí akcií?

Termín pro (přeměnu) vyzvednutí listinných akcií byl stanoven od 6.11.2019. Listinné akcie lze vyzvednout pouze po předchozí rezervaci termínu! Rezervace termínu je možná v rezervačním systému.

Vzhledem k současné situaci, která je způsobena vládou ČR vydanými opatřeními, jsou osobní přeměna a vyzvedávání akcií i s tím spojené rezervace termínů pozastaveny do odvolání.

Jelikož je listinná akcie ceninou upozorňujeme, že je vhodné vzít si s sebou vhodný obal, aby se předešlo poškození nebo zničení listiny, která je ve velikosti / formátu A4. Při znehodnocení nebo ztrátě listinné akcie by musel akcionář k jejímu znovunabytí zahájit Umořovací řízení.

Vzhledem k dotazům akcionářů Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (HPH) výslovně sděluje a zdůrazňuje, že každému akcionáři, který má zájem o převzetí listinných akcií, budou tyto akcie vydány. HPH bude nadále rozšiřovat v rezervačním termínu možnosti pro vyzvednutí akcií. HPH dále sděluje, že po praktickém odzkoušení rychlosti odbavování jednotlivých akcionářů při předávání listinných akcií, bude zřejmě možné rozšířit i termíny ve dnech, které se v tomto okamžiku jeví jako zaplněné (z důvodu opatrnosti je nyní počítáno s jistou časovou rezervou). Proto není důvod k jakékoliv obavě, že by se na akcionáře nedostal termín pro vyzvednutí akcií a jeho akcie byly prodány.

HPH zdůrazňuje, že základním účelem, který HPH sleduje, je vyměnit akcie všem akcionářům, kteří o to projeví zájem, nikoliv akcie prodat. HPH tedy bude rozšiřovat možnosti termínů v rezervačním systému.


3. Jak zjistím, jestli jsem akcionář a kolik mám akcií?

 1. Ten, kdo obdržel dopis s výzvou, je určitě akcionář Společnosti.
 2. Počet akcií nejrychleji zjistíte ze starého výpisu z Vašeho majetkového účtu (RM Systém nebo SCP).
 3. V případě, že výpis nemáte, musíte se se žádostí obrátit na někoho z následujícího seznamu (seznam účastníků centrálního depozitáře). Podle vyjádření akcionářů, kteří toto již absolvovali, jsou dobré reference na Fio Banku. Tato služba je zpoplatněna.
 4. Navštivte pobočku vybraného účastníka centrálního depozitáře a zažádejte o výpis z vašeho majetkového účtu ke dni 1.8.2019 (k tomuto datu ještě byla evidována emise zaknihovaných akcií).
 5. Pokud však nechcete podstupovat zpravidla zpoplatněnou komunikaci s obchodníkem s cennými papíry či bankou, je možné si vytvořit představu o počtu vlastněných akcií takto. Jestliže jste fyzická osoba a akcie jste nabyl/a (případně váš zůstavitel, jestliže jste dědic) v souvislosti s kuponovou privatizací, tedy v letech 1992, 1994, a od té doby jste s akciemi nijak nenakládal/a, je vysoce pravděpodobné, že vlastníte 5 až 40 ks akcií Společnosti HPH o nominální hodnotě 1,- Kč.

4. Jaká je cena akcií Společnosti a vyplatí se mi jejich vyzvednutí?

Častým dotazem akcionářů je, jakou hodnotu má jimi vyzvednutá listinná akcie na jméno. Cena (nominální cena) je 1,- Kč za jednu akcii. Stav majetku Společnosti je každoročně prezentován likvidátory na valné hromadě. Jednotlivé dokumenty s názvem "Zpráva likvidátorů k ..." jsou k nalezení ve složce VALNÉ HROMADY, a v podsložkách jednotlivých valných hromad. Rozhodnutí o vyzvednutí listinných akcií je právě a jenom na každém akcionáři.

HPH bohužel neumí sdělit, jaká je tržní hodnota akcie. HPH v současné době vede řadu soudních sporů, jejichž cílem je vymoci reálný majetek. Bližší informace k těmto sporům lze najít ve zprávách likvidátorů HPH zveřejňovaných k jednotlivým valným hromadám. Na tomto místě je nutné pouze zdůraznit, že podmínkou jakékoliv výplaty likvidačního zůstatku mezi akcionáře je úspěšné završení zmíněných sporů. Úspěch ve sporech pak přímo souvisí i s hodnotou akcie HPH. Lze proto uzavřít, že v souvislosti s akcií HPH lze očekávat jakékoliv reálné peněžní plnění za předpokladu, že bude HPH úspěšný ve vymáhání majetku.


5. Co mám s akciemi dělat dál?

V případě, že akcionář využije Distanční přeměnu a úschovu akcií, zůstane jeho akcie uložena v sídle HPH. Pokud bude mít akcionář v budoucnu zájem akcie z úschovy fyzicky vyzvednout, budou akcie pro něj připraveny. Vyzvednutí akcií bude probíhat formou rezervačního systému po odeznění rizika nákazy onemocněním COVID-19. Pokud jsou akcie v úschově HPH, akcionáři zůstávají zachována veškerá podstatná práva. Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady a má nárok na výplatu likvidačního zůstatku. HPH nemá k akciím uloženým v úschově žádné majetkové právo. 

Jak postupovat s vyzvednutou akcií? HPH doporučuje vyčkat ukončení sporů, jejichž podrobnější specifikace je ve zprávách likvidátorů, které jsou k nalezení ve složce VALNÉ HROMADY, a v podsložkách jednotlivých valných hromad.

Pokud nebude znám výsledek těchto sporů, je jakákoliv tržní hodnota akcie HPH výhradně výsledkem spekulace. Pokud se přesto akcionář rozhodne akcii HPH převést na jiného, učinit tak může rubopisováním této akcie na takového nového nabyvatele a předání akcie nabyvatel. Podrobnosti o rubopisu lze najít pod tímto odkazem vzor rubopisu.


6. Musím jako akcionář platit nějaké peníze HPH?

Akcionáři se obávají, zda jim z držení akcie nevyplývají finanční povinnosti. S akcií není spojena jakákoliv povinnost hradit za HPH jakékoliv závazky (dluhy). Akcionáři nejsou ani povinni financovat činnost HPH.


7. Jak a kde vyzvednout listinné akcie?

Vzhledem k současné situaci, která je způsobena vládou ČR vydanými opatřeními, jsou osobní přeměna a vyzvedávání akcií i s tím spojené rezervace termínů pozastaveny do odvolání. Listinné akcie je možné v současné době vyzvednout pouze distanční formou.

V případě, že pominou současná omezení, bude možné opět listinné akcie vyzvednout pouze po předchozí rezervaci termínu, a to osobně, nebo na základě plné moci v sídle společnosti Uhelný trh 414/9, Staré Město, Praha 1 (stanice metra trasy B "Národní třída" nebo přestupní stanice metra tras A a B "Můstek"). Upozorňujeme akcionáře, že kapacita všech termínů může být průběžně upravována (navýšena).  


8. Pokud vám pošlu e-mailový dotaz, můžete mi sdělit kolik mám akcií Společnosti?

Bohužel nemůžeme. Vzhledem na nemožnost ověření identity odesílatele e-mailového (nebo telefonického) dotazu, Společnost nemůže touto formou sdělovat informace o počtu akcií. Pro rezervaci termínu a vyzvednutí akcií počet kusů znát nemusíte. Společnost disponuje informaci o počtu vámi vlastněných akcií.


9. Bude možné objednat se na určitou hodinu pro vyzvedávání listinných akcií, aby se náhodou nestalo, že se v sídle společnosti sejde naráz hodně akcionářů a na všechny se ten den nedostane?

Ano. Upozorňujeme, že pro vyzvednutí listinných akcií je nutno zarezervovat si termín. Rezervační systém umožňuje rezervaci termínu s přesností na 20 min. v nabízené dny. Po zadání požadovaných identifikačních a kontaktních údajů bude žadateli zaslán e-mail s potvrzením zvoleného termínu a souhrnnými informacemi k rezervaci.

Kapacita všech termínů může být upravena (navýšena) po prvním proběhlém termínu přeměny zaknihovaných akcií 6.11.2019. Další termíny v místě Brno - Nové sady budou případně přidány až poté co proběhne první termín přeměny zaknihovaných akcií v tomto místě 26.11.2019.


10. Co když listinné akcie nemohu vyzvednout osobně?

V případě, že se akcionář nemůže dostavit k přeměně akcií osobně, může:

 • využít nově poskytovanou  distanční formou přeměny a úschovy akcií.
 • k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu (i neakcionáře). Vzor plné moci ve formátu DOCX nebo editovatelného PDF lze najít také pod odkazem "Plné moci". Podpis osoby, která plnou moc vydává je nutné úředně ověřit. Upozorňujeme, že vzhledem k současné situaci, která je způsobena vládou ČR vydanými opatřeními, jsou osobní přeměna a vyzvedávání akcií i s tím spojené rezervace termínů pozastaveny do odvolání

11. Jsem dědic a mám usnesení o dědictví. Jak mám postupovat?

Pokud jste dědic akcií Společnosti, zkontrolujte vyznačení nabytí právní moci na listině Usnesení o dědictví. Jestli má usnesení vyznačen datum nabytí právní moci tuto listinu doneste s sebou k vyzvednutí / přeměně akcií. Jestliže datum chybí, požádejte o jeho vyznačení u notáře, který dědictví řešil.

Pokud akcie Společnosti v Usnesení o dědickém řízení uvedeny nebyly, museli by jste u notáře požádat o otevření dědického řízení a akcie dodatečně do řízení zahrnout. Upozorňujeme, že tato služba je notářem zpoplatněna.


12. Co dělat, když o akcie nemám zájem? Co se stane, když si listinné akcie nepřevezmu?

Pokud si akcionář listinné akcie z jakéhokoliv důvodu nepřevezme, a to ani v dodatečné lhůtě, nepřevzaté akcie budou prodány podle § 543 Občanského zákoníku zájemci čímž akcionář o tyto akcie přijde. Výtěžek z prodeje po odečtení nákladů prodeje bude náležet akcionáři. Společnost doporučuje listinné akcie si vyzvednout.


13. Proč musím sdělovat číslo bankovního účtu?

Akcionář bude při převzetí listinných akcií zapsán do knihy akcionářů vedené společností, pro účely zápisu do knihy akcionářů je nutné v souladu s § 264 zákona o obchodních korporacích uvést:

 • jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
 • číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

HPH požaduje informaci o bankovním účtu z důvodu, že pokud by v budoucnu došlo k vyplácení peněžních prostředků akcionářům (jestliže se podaří vymoci majetek), je nutné peněžní prostředky vyplatit na bankovní účet uvedený akcionářem. Při převzetí akcie je příležitost ze strany akcionáře osobně potvrdit HPH správnost bankovního účtu.


14. Jakým způsobem převést listinnou akcii na jinou osobu?

Tento postup platí i pro prodeji, darování nebo jiný druh postoupení.

Listinná akcie se převádí rubopisem. Rubopis je přímé vyznačení nového vlastníka na rubovou stranu akcie, s podpisem původního vlastníka. Při vyzvednutí listinných akcií vám poradíme a ukážeme přesné znění rubopisu.


15. Mohu na místě prodat nebo odkoupit jiné listinné akcie?

Nemůžete. Společnost nezprostředkovává nákup ani prodej vlastních akcií.


16. Lze si cenu listinných akcií místo převzetí nechat vyplatit a částku zaslat na účet?

Nelze. Aby bylo možné s listinnou akcií dále obchodovat, akcionář si ji musí nejprve vyzvednout.


17. Nešlo rozesílat listinné akcie akcionářům poštou?

Bohužel nešlo. Společnost ověřovala a testovala možnost rozesílání listinných akcií poštovou nebo jinou doručovatelskou službou. Na základě neuspokojivých výsledků testované služby se Společnost rozhodla nepodstupovat vysoká rizika spojená s poštovním rozesíláním listinných akcií. Více podrobností najdete na stránce Rozesílání listinné akcie poštou.


18. Jsou nové listinné akcie spojeny se stejnými právy na likvidační zůstatek jako ty zaknihované?

Ano, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Základní kapitál společnosti je 41.466.840,- Kč a tvoří jej 41.466.840 kusů listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 Kč.