OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Rozesílání listinné akcie poštou

Z důvodu hromadících se dotazů, návrhů a připomínek "Proč se akcie HPH nerozesílají jednotlivým akcionářům korespondenčně?" se Společnost rozhodla podat toto vysvětlení:

Společnost zvažovala rozesílání listinných akcií akcionářům (pouze fyzickým osobám), kteří o tuto službu projeví zájem, a to formou poštovní nebo zásilkové služby a pouze při zaslání žádosti s úředně ověřeným podpisem a předchozí úhradě nákladů ze strany akcionáře s tím spojených.

Je nutno si uvědomit, že listinná akcie jako taková je ceninou, a proto je při jejím zasílání nutné dodržet zvláštní pravidla dané provozovatelem služby. Bohužel vzhledem na specifický charakter a obsah zásilky s ceninou se okruh možných poskytovatelů služby zredukoval pouze na společnost Česká pošta, s.p.

Česká pošta nabízí speciálně pro tento druh zásilek (cenin) službu "Cenné psaní". Z definice služby na stránkách České pošty uvádíme: "Prostřednictvím Cenného psaní je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky apod.), platební karty a poukázky na odběr zboží nebo služeb."

Cenné psaní musí být dle podmínek České pošty zabaleno v uzavřeném obalu; jako obal lze použít pouze zvláštní plastový obal, který prodává i Česká pošta. Zvláštní obal se uzavře podle pokynů připojených k prodávanému obalu. Na obalu Cenného psaní není dovoleno opravovat údaje na něm uvedené.

Společnost následně připravila přesnou kalkulaci a otestování vybrané služby České pošty s tím, že v rámci testu bylo ve 2 fázích rozesláno celkem 6 kontrolních zásilek službou Cenné psaní na předem vybraná místa a adresy v České republice.

První fáze testu

V první fázi testu byly 2 zásilky zaslány v levnějším režimu, bez dalších přidaných doplňkových služeb. Obě cenná psaní byla sic doručena adresátovi ve stanoveném termínu, nebyla ale odevzdána doručovatelem proti podpisu adresáta. Byla vložena pouze do jeho poštovní schránky.

Při kalkulaci služby v této fázi jsme vycházeli z ceníku České pošty. Každá ze zásilek měla hmotnost 45g a obsahovala tyto položky:

 • 1 ks bezpečnostní obálka (pro Cenné psaní povinná) – formát C4 (cena 10,- Kč s DPH)
 • 1 ks papírová obálka C4 bílá z důvodu ochrany listinné akcie, bezpečnostní obálka totiž nemá pevný tvar. (cena 5,- Kč s DPH)
 • Listinná akcie formátu A4

Hrazené služby a doplňkové služby k Cennému psaní:

 • Základní cena se zákaznickou kartou České pošty. (cena 47,- Kč)
 • Pojištění zásilky. (cena 6,- Kč)

V první fázi testu bylo za jednu zásilku (služba + materiál) zaplaceno celkem 68,- Kč s DPH.

Druhá fáze testu

Vzhledem na neuspokojivé výsledky první fáze testu bylo rozhodnuto rozeslat další 4 testovací zásilky, a to ve zpřísněném režimu doručení, kdy byly ke všem zásilkám dokoupeny doplňkové služby dodejka, dobírka a dodání do vlastních rukou. Jedna z výše uvedených 4 zásilek byla nastavena tak, aby nebyla vyzvednuta a vrátila se odesílateli. Otestovala se tak i možnost případného "nevyzvednutí" a vrácení zásilky.

Při kalkulaci služby v této fázi měly zásilky hmotnost od 50g do 53g (nárůst hmotnosti byl způsoben použitím jiného druhu obálky) a obsahovaly tyto položky:

 • 1 ks bezpečnostní obálka dobírková (pro Cenné psaní povinná) – formát C4 (cena 13,- Kč s DPH)
 • 1 ks papírová obálka C4 bílá z důvodu ochrany listinné akcie, bezpečnostní obálka totiž nemá pevný tvar. (cena 5,- Kč s DPH)
 • Listinná akcie formátu A4
 • Dodejka v papírové formě s adresou adresáta a doručovací adresou odesílatele.

Hrazené služby a doplňkové služby k Cennému psaní:

 • Základní cena se zákaznickou kartou České pošty u zásilek do 50g cena 47,- Kč u zásilek nad 50g cena 51,- Kč.
 • Doplňková služba: Dodejka, kdy odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky. (cena 15,- Kč)
 • Doplňková služba: Dodání do vlastních rukou, kdy pošta dodá zásilku je li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci nebo zmocněnci zákonného zástupce. (cena 10,- Kč)
 • Doplňková služba: Dobírka (jelikož bylo dobírečné nastaveno na 0,- Kč, příplatek za tuto službu byl 0,- Kč služba se ale projevila v nárustu ceny za bezpečnostní obálku o cca 2,- Kč), Společnost tuto službu požadovala na základě konzultace s pracovníky Pošty a měla za to, že doručovatele měla takto označena zásilka jasně upozornit na skutečnost, že nemůže být pouze vložena do schránky adresáta tak, jak se tomu stalo v první fázi testování.
 • Pojištění zásilky. (cena 6,- Kč)

Ve 2. fázi testu bylo za jednu zásilku (služba + materiál) zaplaceno 78,- Kč s DPH nebo 82,- Kč s DPH podle hmotnosti dané zásilky.

Ve druhé fázi testu bylo zjištěno, že ze 4 rozeslaných zásilek byla pouze v jednom jediném případě odevzdána zásilka adresátovi podle zaplacených služeb s vrácením podepsané dodejky odesílateli. Ve zbylých případech došlo sic ze strany pošty k doručení zásilek ale zároveň i k pochybení a to tím, že:

 • zásilku převzal zástupce bez pravomocí nebo plné moci,
 • zásilku převzal adresát bez podpisu dodejky, převzetí stvrdil jenom podpisem v elektronickém zařízení i když byla k zásilce připojena dodejka v papírové podobě a zaplacena služba vyžadující podpis této dodejky ze strany adresáta,
 • vrácená zásilka neobsahovala přiloženou papírovou dodejku, přičemž nebylo možné dodatečně zjistit, jestli se dodejka ze zásilky ztratila na cestě k adresátovi, nebo na zpáteční cestě.

Všechny výše uvedené případy byly řešeny formou reklamace v místě podání u společnosti Česká pošta, s.p.

Konečná kalkulace, kterou zamýšlela společnost nabídnout akcionářům (fyzickým osobám), kteří by chtěli využít možnost nechat si zaslat listinné akcie prostřednictvím služby Cenné psaní:

 • základní cena se zákaznickou kartou při podání nad 10 ks, (43,- Kč)
 • doplňková služba dodejka, (15,- Kč)
 • doplňková služba dodání do vlastních rukou, (10,- Kč)
 • doplňková služba dobírka, (0,- Kč)
 • pojištění, (6,- Kč)
 • bezpečnostní obálka C4 dobírková, (13,- Kč)
 • obálka papírová z důvodu ochrany listinné akcie, (5,- Kč)
 • balení a další manipulace jako vypsání dodejek, doprava, podání… (28,- Kč)

Společnost tak měla v případě kladného výsledku testů služby Cenné psaní připravenou pro akcionáře fyzické osoby kalkulaci ve výši 120,- Kč s DPH.

Testovací rozesílání zásilek bohužel prokázalo, že v případě vložení Cenného psaní pouze do schránky adresáta, hrozila nejenom ztráta zásilky, ale Společnost by vůbec neobdržela dodejku v papírové formě s podpisem akcionáře, která potvrzuje převzetí zásilky a nezískala tak potřebný doklad o převzetí listinné akcie akcionářem, čímž by tento nemohl být zapsán do knihy akcionářů Společnosti.

Navíc v případě ztráty zásilky (nebo zneužití chybného postupu doručovatele některým akcionářem), by následně Společnost musela zahájit Umořovací řízení, kterým lze nahradit ztracenou nebo zničenou listinu. Toto řízení je v současné době jednak spojeno se soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč formou kolku a cca 3.000,- Kč poplatkem za právní zastoupení. Umořovací řízení trvá minimálně 1 rok. Až po jeho ukončení a vydání usnesení je možné vydat náhradní akcii.

Vzhledem na dosažené výsledky v testování služby Cenné psaní, kdy ze 6 rozeslaných zásilek byla pouze jedna doručena správně a bez nutnosti následné reklamace, se Společnost rozhodla nepodstupovat rizika spojená s poštovním rozesíláním listinných akcií.