ŘÁDNÁ VH 4.4.2023

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zápis Společnosti z VH 4.4.2023

Zápis Společnosti z VH konané dne 4.4.2023 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

18. 4. 2023 PDF 251,63 kB 363
18. 4. 2023 PDF 5,06 MB 270
18. 4. 2023 PDF 115,17 kB 220
Odpovědi na dotazy akcionáře

Likvidátoři a představenstvo předkládají akcionářům odpovědi na zaslané dotazy akcionáře Behra.

2. 4. 2023 PDF 103,72 kB 344
Pozvánka na VH 4.4.2023

Harvardský průmyslový holding, as - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 4. dubna 2023 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 24. březen 2023, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Protože však tímto dnem je sobota 25. března 2023, připadá rozhodný den na nejblíže předcházející pracovní den, kterým je pátek 24. března 2023.

2. 3. 2023 PDF 2,64 MB 542
Zpráva představenstva

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2022.

2. 3. 2023 PDF 499,26 kB 343
Zpráva likvidátorů

Zpráva o činnosti likvidátorů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za rok 2022 a částečně za rok 2023. 

2. 3. 2023 PDF 5,2 MB 511
Výroční zpráva společnosti za rok 2022

Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výročních zpráv samé, jsou po domluvě k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

2. 3. 2023 PDF 18,05 MB 408
Plná moc

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě Společnosti.

2. 3. 2023 MS Word 17,22 kB 205
Projekt přeshraniční fúze

Popis projektu přeshraniční fúze společností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci a TASS Holding, a.s.

2. 3. 2023 PDF 2,13 MB 297
Zpráva představenstva TH

Zpráva představenstva společnosti TASS Holding, a.s. o přeshraniční fúzi.

2. 3. 2023 PDF 2,42 MB 246
Zpráva představenstva HPH

Zpráva představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci o přeshraniční fúzi.

2. 3. 2023 PDF 1,4 MB 279