OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Řádná VH 27.6. 2019

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Zápis společnosti z VH 27.6.2019

Zápis společnosti z VH konané dne 27.6.2019 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

12. 7. 2019 PDF 688,83 kB 2901
Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 27.6.2019

Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 27.6.2019 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

12. 7. 2019 PDF 13,24 MB 876
Aktualizovaná zpráva likvidátorů k 27.6.2019

Likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. (zastoupená Ing. Marianem Tomkem), předkládají svou aktualizovanou zprávu, ve které se kromě jiného vyjadřují i k návrhům kvalifikovaných akcionářů, panů Burdy a Jiříka. Oproti poslední zprávě likvidátorů ze září 2018 jsou změny pro přehlednost psané červeně.

26. 6. 2019 PDF 276,23 kB 4097
Žádost kvalifikovaného akcionáře - deklarace
Na žádost kvalifikovaného akcionáře, zařadila Společnost na program valné hromady bod týkající se deklarace - pověření představenstva a dozorčí rady provedením právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod, jakož i nákladů projektu rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. V závislosti na provedené analýze projektu rozdělení HPH odštěpením se dozorčí rada a představenstvo pověřuje přípravou návrhu projektu na rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. Představenstvo tento bod programu zařazuje jako bod 10a valné hromady 27.6.2019. K tomuto kroku se představenstvo rozhodlo především s ohledem na skutečnost, že přestože žádost podal kvalifikovaný akcionář poměrně krátkou dobu před konáním valné hromady, jedná se pouze o deklaratorní usnesení.
25. 6. 2019 PDF 667,79 kB 752
Veřejná výzva prof. Častorálovi k účasti na valné hromadě
Nově zvolení likvidátoři veřejně vyzívají pana profesora Častorála k účasti na valné hromadě.
20. 6. 2019 PDF 323,63 kB 571
Plná moc k zastupování na VH
Plná moc k zastupování na VH.
14. 6. 2019 MS Word 27,5 kB 1647
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zprávu včetně zprávy auditory a výroku bez výhrad. V rámci auditu došlo na základě doporučení auditora ještě oproti již zveřejněné závěrce k doplnění několika podrobností do přílohy účetní závěrky a k přesunu jedné položky v rámci pasiv z řádku 101 na řádek 100. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně UZ, nechť se akcionáři obrátí na představenstvo ještě před VH. Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.
31. 5. 2019 PDF 2,27 MB 662
2018 Výrok auditora
Zpráva auditorské společnosti EURO-Trend Audit, a. s. (oprávnění KAČR č. 317), odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš (oprávnění KAČR č. 1299) k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2018.
31. 5. 2019 PDF 272,57 kB 248
Žádost kvalifikovaného akcionáře - změna podoby akcií

Na žádost kvalifikovaného akcionáře, zařadila Společnost na program valné hromady bod, týkající se změny podoby akcií.

27. 5. 2019 PDF 161,42 kB 927
Zpráva likvidátorů k 9.4.2019

Vzhledem k poměrně velkým změnám v několika sporech, které společnost vede a blížící se valné hromadě, předkládáme zprávu o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“) za rok 2018 a částečně za rok 2019. Oproti poslední zprávě likvidátorů jsou změny pro přehlednost červeně.

27. 5. 2019 PDF 274,32 kB 396
Příloha k účetní závěrce 2018
Příloha k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2018.
27. 5. 2019 PDF 6,09 MB 381
Rozvaha 2018

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

27. 5. 2019 PDF 1,71 MB 387
Výkaz zisku a ztráty 2018

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2018. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

27. 5. 2019 PDF 733,25 kB 658
Pozvánka na VH 27.6.2019

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 27. června 2019 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 17. června 2019, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

27. 5. 2019 PDF 245,25 kB 447